A: 1.轉帳匯款 
             銀行代號:147 
             銀行名稱:三信商業銀行-營業部 
             銀行帳號: 02-2-0212409 
             帳戶名稱:印斐納禔國際精品有限公司

         2.台灣里 線上刷卡 
              http://www.twv.com.tw/
             網站左下方有個特店刷卡區 
              進入後輸入代收商家編號:4305,並輸入金額後即可進行線上刷卡。

˄